Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Konferencja CSR

Zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji „Bądź tą zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie” w ramach projektu nr 114/SPPW/DPP/2014. Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Konferencja będzie miała formę warsztatową, na której będą Państwo mieli okazję poznać szerzej dwa tematy:

  • komunikacja w pracy.
  • co to jest biznes społecznie odpowiedzialny ?
 
Konferencja odbędzie się 15.01.2015 godz. 10.00 w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologiczny Olsztyn, ul. Trylińskiego 12, budynek L2

Warsztat dotyczący komunikacji w pracy:

Rozmowy ze współpracownikami i klientami bywają trudne, bo w pracy zdarzają się trudne sytuacje: zmiany, pośpiech, konflikty. Mówimy wówczas do siebie nawzajem, ale się nie porozumiewamy. Energia, która mogłaby zostać zużyta na działanie i rozwiązywanie problemów, zużywana jest na "obsługę" takich stanów, jak: nerwy, złość, poczucie bezradności czy bezsensu sytuacji. Tak ludzie chronią siebie, kiedy nie wiedzą, jak to można zrobić inaczej.
 
Żeby to zmienić, możemy skorzystać z metody NVC (nonviolent communication), która uczy za takimi czy innymi zrachowaniami widzieć wewnętrzne potrzeby kierujące naszą aktywnością. Kiedy jesteśmy świadomi potrzeb własnych i potrzeb osób z naszego otoczenia – komunikacja przebiega na poziomie wzajemnego szacunku i jest nakierowana na porozumienie i znajdowanie najlepszych w danej sytuacji rozwiązań, bez ponoszenia kosztów psychicznych prowadzących między innymi do wypalenia zawodowego. 
 
Warsztat pokaże Państwu podstawowe zasady komunikacji metodą NVC oraz pozwoli przetrenować je wraz z doświadczonym trenerem.

Warsztat dotyczący biznesu społecznie odpowiedzialnego (CSR):

Biznes Społecznie Odpowiedzialny (CSR - corporate social responsibility – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw) to - najprościej mówiąc - zobowiązanie biznesu do etycznych zachowań oraz przyczyniania  się do ciągłego i zrównoważonego rozwoju wewnętrznego środowiska firmy (pracownicy wszystkich szczebli), jak i społecznego środowiska zewnętrznego (klienci, społeczności lokalne, dostawcy).

Na warsztatach dowiemy się więcej co to jest CSR oraz poznamy dobre praktyki zgodne z zasadą CSR ,które mogą stosować firmy.

Korzyści jakie daje wdrożenie zasad biznesu społecznie odpowiedzialnego i zrównoważona komunikacja:
  • wzrost zaufania klientów oraz firm i instytucji współpracujących,
  • lepsze funkcjonowanie firmy,
  • wzrost świadomości i zaangażowania personelu,
  • wzrost realizacji celów stawianych przez przedsiębiorstwo,
  • usprawnienie przepływu informacji, komunikacji wewnątrz firmy,
  • wzrost przejrzystości reguł i procedur postępowania obowiązujących w firmie/organizacji,
Prelegentami na konferencji będą:
 
Iwona Sak
Doradca CSR wpisany na listę doradców PARP. Praktyk w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju i dobrych praktyk CSR. Ukończyła m.in.: The Age of Sustainable Development/Course/Prof. Jeffrey Sachs/Columbia University; GRI Certified Training Course on GRI Sustainability Reporting Process for Poland PwC Polska sp. z o.o.
 
Ewa Mażul
Audytor, trener, ekspert do spraw komunikacji w biznesie, doradca CSR wpisany na listę PARP.
Specjalizuje się w prowadzeniu działań doskonalących i naprawczych w zakresie komunikacji w zespołach i firmach (opis i korekta procesów komunikacyjnych, rozpoznawanie barier w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz działania naprawcze, mediacje, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów). Wieloletni praktyk i propagator metody nonviolent communication (porozumienie bez przemocy), autorka rubryk porozumienie w pracy i komunikacja w miesięczniku SENS.
 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału  w konferencji do dnia 12.01.2015. Prosimy o przesłanie zgłoszeń drogą mailową na adres: agnieszka.olszewska@eufunds.pl.
 
W przypadku  dodatkowych pytań, proszę o kontakt.
Agnieszka Olszewska
Tel 530 833 693